loader image

Informace o zpracování osobních údajů:

  1. Udělujete tímto souhlas Janu Suchánkovi (www.vyskoveprace-suchanek.cz), se sídlem Černá Cesta 453, Město Slavkov ,PSČ_74757, IČ:_87069776, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem města Opava (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

–              Vaše jméno

–              E-mail

–              Telefonní číslo

–              Typ požadované služby

–              Město vykonávané služby

–              Další doplňující informace

–              Fotografie objektu

  1.   Jméno, telefonní číslo, e-mail, typ a místo vykonávané služby i další doplňující informace je nutné zpracovat za účelem vyřízení a nacenění Vaší poptávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu účelu plnění smlouvy.
  1.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje provozovatele Jana Suchánka.
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

–              vzít souhlas kdykoliv zpět ,

–              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

–              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.